k.ú.: 618250 - Onen Svět - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 451065
zahrada 9 5337
travní p. 57 460331
lesní poz 26 723574
vodní pl. tok přirozený 5 4835
vodní pl. tok umělý 10 2473
vodní pl. zamokřená pl. 7 144826
zast. pl. 30 8879
ostat.pl. jiná plocha 60 82527
ostat.pl. manipulační pl. 2 1575
ostat.pl. neplodná půda 17 17552
ostat.pl. ostat.komunikace 34 17504
ostat.pl. silnice 13 31492
Celkem KN 315 1951970
Par. KMD 315 1951970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 30
LV 59
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2014
S-SK GS 1:2880 1837 29.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.