k.ú.: 618225 - Čachrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 572432
zahrada 86 53006
travní p. 331 1848381
lesní poz 60 1250754
vodní pl. nádrž umělá 1 930
vodní pl. tok přirozený 64 40500
vodní pl. tok umělý 15 5242
vodní pl. zamokřená pl. 1 5022
zast. pl. společný dvůr 1 596
zast. pl. zbořeniště 3 1121
zast. pl. 135 47517
ostat.pl. jiná plocha 102 71878
ostat.pl. manipulační pl. 17 31555
ostat.pl. neplodná půda 67 43491
ostat.pl. ostat.komunikace 83 60466
ostat.pl. pohřeb. 1 1874
ostat.pl. silnice 38 59384
ostat.pl. zeleň 2 1599
Celkem KN 1081 4095748
Par. KMD 1081 4095748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 58
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 133
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 18
LV 176
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2014
S-SK GS 1:2880 1837 30.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.