k.ú.: 618217 - Březí u Čachrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 506731
zahrada 28 29385
travní p. 111 867919
lesní poz 55 883566
vodní pl. nádrž umělá 1 157
vodní pl. rybník 1 4046
vodní pl. tok umělý 9 3117
zast. pl. 35 18986
ostat.pl. jiná plocha 32 45183
ostat.pl. manipulační pl. 1 500
ostat.pl. neplodná půda 44 26449
ostat.pl. ostat.komunikace 24 35050
ostat.pl. silnice 33 41274
Celkem KN 424 2462363
Par. KMD 424 2462363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 35
LV 59
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.08.2014
S-SK GS 1:2880 1837 22.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.05.2019 15:16

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.