k.ú.: 618217 - Březí u Čachrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 506731
zahrada 28 29385
travní p. 111 867919
lesní poz 55 883566
vodní pl. nádrž umělá 1 157
vodní pl. rybník 1 4046
vodní pl. tok umělý 9 3117
zast. pl. 35 18986
ostat.pl. jiná plocha 32 45183
ostat.pl. manipulační pl. 1 500
ostat.pl. neplodná půda 44 26449
ostat.pl. ostat.komunikace 24 35050
ostat.pl. silnice 33 41274
Celkem KN 424 2462363
Par. KMD 424 2462363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 35
LV 58
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.08.2014
S-SK GS 1:2880 1837 22.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 20:28

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.