k.ú.: 618209 - Bradné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 311734
zahrada 24 9217
travní p. 177 857620
lesní poz 199 854133
vodní pl. nádrž umělá 1 360
vodní pl. tok přirozený 2 2826
vodní pl. tok umělý 21 3551
zast. pl. 24 11844
ostat.pl. jiná plocha 13 3807
ostat.pl. manipulační pl. 12 7842
ostat.pl. neplodná půda 54 24214
ostat.pl. ostat.komunikace 19 25583
ostat.pl. zeleň 2 494
Celkem KN 576 2113225
Par. KMD 576 2113225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 24
LV 48
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 20.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 23:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.