k.ú.: 618195 - Čachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535621 - Čachovice NUTS5 CZ0207535621
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 867929
zahrada 170 120077
travní p. 69 84287
lesní poz 6 7087
vodní pl. tok přirozený 21 14928
zast. pl. zbořeniště 1 195
zast. pl. 264 99212
ostat.pl. dráha 11 41496
ostat.pl. jiná plocha 36 36497
ostat.pl. manipulační pl. 20 110228
ostat.pl. neplodná půda 5 17754
ostat.pl. ostat.komunikace 38 52260
ostat.pl. silnice 9 31051
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17373
ostat.pl. zeleň 1 1003
Celkem KN 748 1501377
Par. DKM 748 1501377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 263
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 25
LV 263
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 19.06.2015
S-SK GS 1:2880 1888 23.05.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 20.09.2020 23:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.