k.ú.: 618187 - Čachotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568490 - Čachotín NUTS5 CZ0631568490
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 804 3616860
zahrada 120 48939
ovoc. sad 6 6047
travní p. 565 967222
lesní poz 261 1364613
vodní pl. nádrž umělá 5 10724
vodní pl. rybník 5 21494
vodní pl. tok umělý 58 11325
zast. pl. společný dvůr 2 129
zast. pl. zbořeniště 3 1674
zast. pl. 135 60291
ostat.pl. jiná plocha 40 12182
ostat.pl. manipulační pl. 47 45810
ostat.pl. neplodná půda 26 9416
ostat.pl. ostat.komunikace 150 95127
ostat.pl. pohřeb. 2 4504
ostat.pl. silnice 3 24463
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2914
ostat.pl. zeleň 1 243
Celkem KN 2237 6303977
Par. KMD 2237 6303977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 17
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 121
LV 199
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2013
S-SK GS 1:2880 1838 15.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.05.2019 18:55

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.