k.ú.: 618101 - Naděje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561479 - Cvikov NUTS5 CZ0511561479
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 477
zahrada 49 54099
travní p. 139 415184
lesní poz 30 3245165
vodní pl. nádrž umělá 2 9433
vodní pl. tok přirozený 8 16176
vodní pl. zamokřená pl. 19 49808
zast. pl. zbořeniště 14 3778
zast. pl. 89 14100
ostat.pl. jiná plocha 9 2310
ostat.pl. neplodná půda 27 18166
ostat.pl. ostat.komunikace 39 51105
ostat.pl. pohřeb. 1 1163
ostat.pl. silnice 2 1114
ostat.pl. zeleň 2 406
Celkem KN 431 3882484
Par. DKM 431 3882484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 87
LV 95
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.08.2014
FÚO 1:2000 31.12.1979 15.08.2014 Od 1979 dle KP. FÚO2 Cvikov (námitky 1979).
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1979 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.08.2022 05:56

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.