k.ú.: 618039 - Ctiboř u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 579459 - Ctiboř NUTS5 CZ0327579459
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 3896558
zahrada 102 43979
travní p. 85 912557
lesní poz 29 812183
vodní pl. nádrž umělá 4 20245
vodní pl. rybník 7 98861
vodní pl. tok přirozený 17 21253
vodní pl. tok umělý 5 11275
vodní pl. zamokřená pl. 11 108916
zast. pl. zbořeniště 6 1380
zast. pl. 190 89435
ostat.pl. jiná plocha 101 105398
ostat.pl. manipulační pl. 51 30992
ostat.pl. neplodná půda 88 365957
ostat.pl. ostat.komunikace 103 192668
ostat.pl. pohřeb. 1 1055
ostat.pl. silnice 6 54406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12312
ostat.pl. zeleň 16 92385
Celkem KN 927 6871815
Par. DKM 307 5919697
Par. KMD 620 952118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 65
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 7
Celkem BUD 169
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 48
LV 185
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2017
DKM-KPÚ 01.06.2010 1:1000 01.06.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838 05.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.09.2020 11:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.