k.ú.: 617954 - Ctětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571253 - Ctětín NUTS5 CZ0531571253
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1601483
zahrada 250 131139
ovoc. sad 4 13762
travní p. 432 1636982
lesní poz 143 3673122
vodní pl. nádrž umělá 13 19562
vodní pl. rybník 4 17139
vodní pl. tok přirozený 3 4124
vodní pl. tok umělý 11 4425
vodní pl. zamokřená pl. 1 2891
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 1 258
zast. pl. 246 69614
ostat.pl. dobývací prost. 2 7408
ostat.pl. jiná plocha 59 118159
ostat.pl. manipulační pl. 21 21903
ostat.pl. neplodná půda 62 51353
ostat.pl. ostat.komunikace 74 75591
ostat.pl. silnice 23 72307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10257
Celkem KN 1690 7531536
Par. KMD 1690 7531536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 242
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 328
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2014
S-SK GS 1:2880 1839 15.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 01:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.