k.ú.: 617954 - Ctětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571253 - Ctětín NUTS5 CZ0531571253
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 443 1601351
zahrada 261 131101
ovoc. sad 4 13762
travní p. 529 1636069
lesní poz 157 3673122
vodní pl. nádrž umělá 13 19562
vodní pl. rybník 4 17139
vodní pl. tok přirozený 3 4124
vodní pl. tok umělý 11 4425
vodní pl. zamokřená pl. 1 2891
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 1 258
zast. pl. 244 69572
ostat.pl. dobývací prost. 18 84491
ostat.pl. jiná plocha 46 41076
ostat.pl. manipulační pl. 27 21903
ostat.pl. neplodná půda 62 51353
ostat.pl. ostat.komunikace 74 75456
ostat.pl. silnice 31 72250
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10257
Celkem KN 1932 7530219
Par. KMD 1932 7530219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 70
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 240
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 326
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2014
S-SK GS 1:2880 1839 15.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 12:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.