k.ú.: 617938 - Crhov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541168 - Štíty NUTS5 CZ0715541168
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 851044
zahrada 147 93006
travní p. 225 1399370
lesní poz 312 1855736
vodní pl. nádrž umělá 1 267
vodní pl. tok přirozený 28 41712
zast. pl. zbořeniště 1 1233
zast. pl. 137 38167
ostat.pl. jiná plocha 49 36458
ostat.pl. manipulační pl. 4 3084
ostat.pl. neplodná půda 127 79085
ostat.pl. ostat.komunikace 126 106052
ostat.pl. pohřeb. 1 1962
ostat.pl. silnice 3 42436
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5284
ostat.pl. zeleň 2 457
Celkem KN 1262 4555353
Par. KMD 1262 4555353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 135
LV 172
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.02.2012
S-SK ŠS 1835 07.02.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 06:09

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.