k.ú.: 617890 - Mutná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546054 - Cizkrajov NUTS5 CZ0313546054
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 3315359
zahrada 114 53834
travní p. 134 542569
lesní poz 150 5125811
vodní pl. nádrž umělá 1 452
vodní pl. rybník 2 1682
vodní pl. tok přirozený 13 10136
vodní pl. tok umělý 38 6727
zast. pl. zbořeniště 2 274
zast. pl. 81 35437
ostat.pl. jiná plocha 16 16714
ostat.pl. manipulační pl. 9 15496
ostat.pl. neplodná půda 205 132702
ostat.pl. ostat.komunikace 77 77418
ostat.pl. silnice 79 80751
Celkem KN 1163 9415362
Par. DKM 777 4061933
Par. KMD 386 5353429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 43
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 76
LV 99
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2014
DKM-KPÚ 05.01.2010 1:1000 20.01.2010 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1873 22.10.2014 reambulace


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.09.2020 21:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.