k.ú.: 617881 - Holešice u Cizkrajova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546054 - Cizkrajov NUTS5 CZ0313546054
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 2772825
zahrada 27 15745
travní p. 142 387376
lesní poz 74 1127016
vodní pl. rybník 4 7676
vodní pl. tok přirozený 2 9477
vodní pl. tok umělý 35 4969
vodní pl. zamokřená pl. 11 32803
zast. pl. společný dvůr 2 80
zast. pl. 47 35638
ostat.pl. jiná plocha 6 4330
ostat.pl. manipulační pl. 32 17701
ostat.pl. neplodná půda 114 151345
ostat.pl. ostat.komunikace 54 93219
ostat.pl. silnice 2 10113
Celkem KN 770 4670313
Par. DKM 597 3551487
Par. KMD 173 1118826
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 44
LV 59
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2013
DKM-KPÚ 12.04.2012 1:1000 11.05.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1828 18.04.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 02:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička