k.ú.: 617865 - Cizkrajov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546054 - Cizkrajov NUTS5 CZ0313546054
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 367 5161806
zahrada 132 62317
travní p. 204 792733
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz 135 3775778
vodní pl. rybník 21 96452
vodní pl. tok přirozený 97 59961
vodní pl. tok umělý 3 3674
vodní pl. zamokřená pl. 31 72899
zast. pl. společný dvůr 1 111
zast. pl. zbořeniště 6 180
zast. pl. 155 78541
ostat.pl. dráha 13 40552
ostat.pl. jiná plocha 71 40034
ostat.pl. manipulační pl. 41 92949
ostat.pl. neplodná půda 92 111030
ostat.pl. ostat.komunikace 111 143094
ostat.pl. pohřeb. 2 3001
ostat.pl. silnice 17 92517
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8705
ostat.pl. zeleň 2 427
Celkem KN 1504 10636793
Par. DKM 1383 6964000
Par. KMD 121 3672793
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 80
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 144
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2010
DKM 1:1000 17.02.2010
DKM-KPÚ 06.03.2009 1:1000 06.03.2009 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1873 22.02.2010 reambulace


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 00:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička