k.ú.: 617857 - Citov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512982 - Citov NUTS5 CZ0714512982
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 673 2192362
zahrada 283 196129
travní p. 8 14702
lesní poz 53 949424
vodní pl. tok přirozený 91 91354
vodní pl. tok umělý 4 4013
zast. pl. společný dvůr 3 582
zast. pl. zbořeniště 9 2663
zast. pl. 260 74907
ostat.pl. jiná plocha 75 15225
ostat.pl. manipulační pl. 35 20093
ostat.pl. neplodná půda 2 346
ostat.pl. ostat.komunikace 175 87103
ostat.pl. pohřeb. 2 2635
ostat.pl. silnice 10 42614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21825
ostat.pl. zeleň 19 23701
Celkem KN 1708 3739678
Par. DKM 1708 3739678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 183
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 254
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 474
spoluvlastník 793

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2003 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.06.1984 08.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.06.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.07.2019 20:34

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.