k.ú.: 617857 - Citov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512982 - Citov NUTS5 CZ0714512982
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 2166614
vinice 4 2130
zahrada 282 214140
travní p. 5 13572
lesní poz 40 949424
vodní pl. tok přirozený 88 91354
vodní pl. tok umělý 3 4013
zast. pl. společný dvůr 1 170
zast. pl. zbořeniště 3 703
zast. pl. 271 75902
ostat.pl. jiná plocha 83 25494
ostat.pl. manipulační pl. 28 21138
ostat.pl. neplodná půda 2 346
ostat.pl. ostat.komunikace 163 83969
ostat.pl. pohřeb. 2 2635
ostat.pl. silnice 10 42614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21824
ostat.pl. zeleň 19 23640
Celkem KN 1603 3739682
Par. DKM 1603 3739682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 184
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 470
spoluvlastník 781

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2003 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.06.1984 08.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.06.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 05.06.2020 12:44

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.