k.ú.: 617849 - Cítov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534731 - Cítov NUTS5 CZ0206534731
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1822 9650747
chmelnice 156 393762
zahrada 378 224739
ovoc. sad 56 260927
travní p. 68 65631
lesní poz les(ne hospodář) 3 20107
lesní poz 226 550948
vodní pl. nádrž umělá 9 4821
vodní pl. tok umělý 176 34523
vodní pl. zamokřená pl. 1 52
zast. pl. společný dvůr 10 1811
zast. pl. zbořeniště 18 5034
zast. pl. 599 277178
ostat.pl. dráha 1 40756
ostat.pl. jiná plocha 255 294128
ostat.pl. manipulační pl. 200 356682
ostat.pl. neplodná půda 121 43414
ostat.pl. ostat.komunikace 416 221757
ostat.pl. pohřeb. 2 11280
ostat.pl. silnice 5 57590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 28912
ostat.pl. zeleň 3 5092
Celkem KN 4535 12549891
Par. KMD 4535 12549891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 288
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 126
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 5
Celkem BUD 570
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 738
spoluvlastník 1164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
S-SK GS 1:2880 1840 26.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.07.2019 07:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.