k.ú.: 617849 - Cítov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534731 - Cítov NUTS5 CZ0206534731
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1830 9648977
chmelnice 156 393762
zahrada 381 224859
ovoc. sad 58 260769
travní p. 68 65599
lesní poz les(ne hospodář) 3 20107
lesní poz 240 551864
vodní pl. nádrž umělá 9 4821
vodní pl. tok umělý 180 34516
vodní pl. zamokřená pl. 1 52
zast. pl. společný dvůr 10 1811
zast. pl. zbořeniště 17 4818
zast. pl. 608 278493
ostat.pl. dráha 2 40756
ostat.pl. jiná plocha 259 294176
ostat.pl. manipulační pl. 210 356846
ostat.pl. neplodná půda 121 43370
ostat.pl. ostat.komunikace 435 221524
ostat.pl. pohřeb. 2 11426
ostat.pl. silnice 9 57860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 28911
ostat.pl. zeleň 3 5092
Celkem KN 4615 12550409
Par. KMD 4615 12550409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 282
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 138
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
Celkem BUD 580
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 750
spoluvlastník 1186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
S-SK GS 1:2880 1840 26.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 15:18

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.