k.ú.: 617806 - Hlavno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560324 - Citice NUTS5 CZ0413560324
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 717277
zahrada 61 147142
ovoc. sad 1 11935
travní p. 100 759080
lesní poz les(ne hospodář) 23 175230
lesní poz ostat.komunikace 1 264
vodní pl. nádrž umělá 3 11832
vodní pl. tok přirozený 5 10111
vodní pl. tok umělý 13 25594
vodní pl. zamokřená pl. 1 633
zast. pl. zbořeniště 1 91
zast. pl. 73 25781
ostat.pl. dobývací prost. 3 3322
ostat.pl. dráha 1 44220
ostat.pl. jiná plocha 43 220064
ostat.pl. manipulační pl. 13 15254
ostat.pl. neplodná půda 3 389
ostat.pl. ostat.komunikace 55 70044
ostat.pl. pohřeb. 1 22
ostat.pl. silnice 2 10961
ostat.pl. zeleň 2 730
Celkem KN 431 2249976
Par. DKM 431 2249976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 72
LV 93
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2007
DKM-KPÚ 17.09.1999 1:1000 22.12.1999 *)
THM-V 1:2000 01.01.1972 14.05.2007
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.09.2019 10:23

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.