k.ú.: 617784 - Císařov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569135 - Císařov NUTS5 CZ0714569135
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 676 2597386
zahrada 128 63334
ovoc. sad 1 3020
travní p. 12 20969
lesní poz 1 8520
vodní pl. nádrž přírodní 2 7163
vodní pl. nádrž umělá 1 1449
vodní pl. tok přirozený 40 21610
vodní pl. tok umělý 3 2353
vodní pl. zamokřená pl. 3 1405
zast. pl. zbořeniště 3 540
zast. pl. 174 74131
ostat.pl. dráha 14 14091
ostat.pl. jiná plocha 28 11718
ostat.pl. manipulační pl. 61 49568
ostat.pl. ostat.komunikace 195 71873
ostat.pl. silnice 1 21225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5843
ostat.pl. zeleň 25 12100
Celkem KN 1370 2988298
Par. DKM 1370 2988298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 102
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 156
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 268
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2003 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.06.1984 01.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.06.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.07.2019 05:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.