k.ú.: 617776 - Třebešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530981 - Třebešice NUTS5 CZ0205530981
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 592 6162871
zahrada 156 111748
ovoc. sad 12 38581
travní p. 36 124707
lesní poz ostat.komunikace 1 492
lesní poz 25 161347
vodní pl. nádrž umělá 1 103
vodní pl. rybník 2 126891
vodní pl. tok přirozený 28 30023
vodní pl. tok umělý 8 2133
vodní pl. zamokřená pl. 6 8486
zast. pl. zbořeniště 12 4874
zast. pl. 145 70071
ostat.pl. dráha 3 55689
ostat.pl. jiná plocha 16 26082
ostat.pl. manipulační pl. 8 24748
ostat.pl. neplodná půda 23 31198
ostat.pl. ostat.komunikace 74 122022
ostat.pl. silnice 21 88185
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3192
ostat.pl. zeleň 4 13170
Celkem KN 1174 7206613
Par. DKM 251 3326663
Par. KMD 923 3879950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 145
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 269
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2017
DKM-KPÚ 01.09.2016 1:1000 05.09.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 18.09.2020 09:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.