k.ú.: 617741 - Cínovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567507 - Dubí NUTS5 CZ0426567507
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 447
zahrada 22 8378
travní p. 349 2157620
lesní poz les(ne hospodář) 5 200274
lesní poz 122 7585660
vodní pl. nádrž umělá 12 32383
vodní pl. tok přirozený 44 8042
vodní pl. tok umělý 4 971
vodní pl. zamokřená pl. 4 17453
zast. pl. zbořeniště 72 19884
zast. pl. 184 31812
ostat.pl. dobývací prost. 6 97344
ostat.pl. jiná plocha 146 137669
ostat.pl. manipulační pl. 93 183937
ostat.pl. neplodná půda 247 306206
ostat.pl. ostat.komunikace 169 147727
ostat.pl. pohřeb. 1 3633
ostat.pl. silnice 125 143571
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 46780
ostat.pl. zeleň 41 23664
Celkem KN 1650 11153455
Par. KMD 1650 11153455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. jiná st. 11
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 175
LV 205
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.04.2013
S-SK GS 1:2880 1843 16.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 25.09.2020 06:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička