k.ú.: 617709 - Cidlina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573825 - Železnice NUTS5 CZ0522573825
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 1984804
zahrada 123 119711
ovoc. sad 30 89755
travní p. 208 460411
lesní poz 63 1423509
vodní pl. nádrž přírodní 3 4978
vodní pl. nádrž umělá 2 319
vodní pl. tok přirozený 17 8965
vodní pl. tok umělý 19 3989
vodní pl. zamokřená pl. 13 6897
zast. pl. společný dvůr 5 197
zast. pl. 108 51001
ostat.pl. dráha 3 24375
ostat.pl. jiná plocha 60 51066
ostat.pl. manipulační pl. 21 32593
ostat.pl. neplodná půda 72 27224
ostat.pl. ostat.komunikace 99 63729
ostat.pl. silnice 21 80798
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2374
ostat.pl. zeleň 7 5540
Celkem KN 1191 4442235
Par. KMD 1191 4442235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 20
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 105
LV 162
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.08.2011
S-SK GS 1:2880 1842 01.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 01:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička