k.ú.: 617679 - Cetoraz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547662 - Cetoraz NUTS5 CZ0633547662
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 335 4207732
zahrada 137 86440
travní p. 185 1076680
lesní poz les s budovou 36 1509
lesní poz 350 5495220
vodní pl. nádrž umělá 3 953
vodní pl. rybník 15 193982
vodní pl. tok přirozený 29 27343
vodní pl. tok umělý 3 806
vodní pl. zamokřená pl. 9 29481
zast. pl. společný dvůr 30 4563
zast. pl. zbořeniště 5 1995
zast. pl. 392 114209
ostat.pl. jiná plocha 300 234205
ostat.pl. manipulační pl. 74 40639
ostat.pl. neplodná půda 81 87068
ostat.pl. ostat.komunikace 151 281132
ostat.pl. plantáž dřevin 3 26148
ostat.pl. pohřeb. 1 4541
ostat.pl. silnice 51 108451
ostat.pl. skládka 2 777
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15196
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2597
ostat.pl. zeleň 7 1517
Celkem KN 2203 12043184
Par. DKM 2203 12043184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 193
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 404
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 518
spoluvlastník 712

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.12.2009 1:1000 09.12.2009 *) extravilán
DKM 1:1000 13.12.2005 část
S-SK GS 1:2880 1829 09.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.09.2020 04:22

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.