k.ú.: 617661 - Cetkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581470 - Cetkovice NUTS5 CZ0641581470
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62023 - Velké Opatovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 863 5808129
zahrada 307 230242
ovoc. sad 5 17125
travní p. 168 504083
lesní poz 190 1259156
vodní pl. nádrž umělá 10 21492
vodní pl. tok přirozený 100 68534
vodní pl. tok umělý 2 83
zast. pl. zbořeniště 4 1519
zast. pl. 433 137842
ostat.pl. dráha 5 26029
ostat.pl. jiná plocha 90 39257
ostat.pl. manipulační pl. 49 92956
ostat.pl. neplodná půda 33 29298
ostat.pl. ostat.komunikace 225 216302
ostat.pl. pohřeb. 3 4246
ostat.pl. silnice 20 67889
ostat.pl. skládka 1 4766
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3959
ostat.pl. zeleň 7 564
Celkem KN 2516 8533471
Par. KMD 2516 8533471
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 256
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 430
byt.z. byt 8
obč.z. byt 1
obč.z. dílna 1
Celkem JED 10
LV 566
spoluvlastník 784

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2012
S-SK ŠD 1:2500 1964 06.02.2012 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠD 1:2500 1940 06.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.10.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička