k.ú.: 617521 - Cerekvička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586986 - Cerekvička-Rosice NUTS5 CZ0632586986
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 2425605
zahrada 60 29986
travní p. 283 558277
lesní poz 167 964929
vodní pl. nádrž umělá 1 533
vodní pl. rybník 9 43359
vodní pl. tok přirozený 27 10261
zast. pl. zbořeniště 2 1050
zast. pl. 86 28789
ostat.pl. jiná plocha 124 73481
ostat.pl. manipulační pl. 13 3918
ostat.pl. neplodná půda 51 46790
ostat.pl. ostat.komunikace 161 103116
ostat.pl. silnice 38 43391
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3612
ostat.pl. zeleň 1 43
Celkem KN 1355 4337140
Par. KMD 1355 4337140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 82
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 148
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.09.2020 15:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička