k.ú.: 617466 - Cep - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 509191 - Cep NUTS5 CZ0313509191
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 588 3819529
zahrada 133 50382
travní p. 530 1609552
lesní poz les s budovou 1 86
lesní poz 375 26247844
vodní pl. nádrž přírodní 2 4960
vodní pl. nádrž umělá 23 1390936
vodní pl. rybník 11 458873
vodní pl. tok přirozený 32 137893
vodní pl. tok umělý 275 161712
vodní pl. zamokřená pl. 3 2008
zast. pl. zbořeniště 5 789
zast. pl. 154 95587
ostat.pl. dobývací prost. 27 563461
ostat.pl. dráha 3 93574
ostat.pl. jiná plocha 111 211017
ostat.pl. manipulační pl. 58 124288
ostat.pl. neplodná půda 15 46886
ostat.pl. ostat.komunikace 183 364837
ostat.pl. silnice 7 127536
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 738
Celkem KN 2538 35512488
Par. DKM 321 10651525
Par. KMD 2217 24860963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 149
LV 285
spoluvlastník 677

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2014
DKM 1:1000 30.07.2014
THM-V 1:2000 02.07.1973 30.07.2014
Ost. 1:2000 02.07.1973 30.07.2014
S-SK GS 1:2880 1827 11.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.09.2020 05:13

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.