k.ú.: 617229 - Smrček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595420 - Býšovec NUTS5 CZ0635595420
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 659713
zahrada 87 97160
ovoc. sad 2 10796
travní p. 122 733977
lesní poz 143 892542
vodní pl. nádrž přírodní 4 1627
vodní pl. nádrž umělá 3 1575
vodní pl. tok přirozený 1 468
vodní pl. zamokřená pl. 1 1424
zast. pl. zbořeniště 1 29
zast. pl. 68 21999
ostat.pl. jiná plocha 60 87555
ostat.pl. manipulační pl. 6 14596
ostat.pl. neplodná půda 114 106676
ostat.pl. ostat.komunikace 50 42992
ostat.pl. silnice 1 13228
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 679
Celkem KN 715 2687036
Par. KMD 715 2687036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 63
LV 73
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 12:35

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.