k.ú.: 617202 - Býškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512877 - Býškovice NUTS5 CZ0714512877
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 4145084
zahrada 228 197258
ovoc. sad 8 29384
travní p. 88 400849
lesní poz 75 235996
vodní pl. rybník 2 48590
vodní pl. tok přirozený 15 59198
zast. pl. společný dvůr 2 487
zast. pl. zbořeniště 9 3858
zast. pl. 184 87508
ostat.pl. jiná plocha 45 56424
ostat.pl. manipulační pl. 16 53889
ostat.pl. ostat.komunikace 171 311029
ostat.pl. pohřeb. 3 2048
ostat.pl. silnice 26 92595
ostat.pl. skládka 3 5003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16970
ostat.pl. zeleň 54 245382
Celkem KN 1222 5991552
Par. DKM 649 5612617
Par. KMD 573 378935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 117
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 178
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 254
spoluvlastník 346

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2014
DKM-KPÚ 31.10.2006 1:1000 31.10.2006 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 26.09.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 25.09.2020 06:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička