k.ú.: 617199 - Liblice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531502 - Liblice NUTS5 CZ0206531502
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 4783868
zahrada 153 90189
ovoc. sad 12 43481
travní p. 3 19414
lesní poz 36 2823900
vodní pl. nádrž umělá 3 6441
vodní pl. tok přirozený 1 6293
vodní pl. tok umělý 16 74447
zast. pl. společný dvůr 5 905
zast. pl. zbořeniště 4 2119
zast. pl. 283 127996
ostat.pl. dráha 4 15604
ostat.pl. jiná plocha 51 59098
ostat.pl. manipulační pl. 21 57903
ostat.pl. neplodná půda 8 6359
ostat.pl. ostat.komunikace 114 287437
ostat.pl. pohřeb. 2 4930
ostat.pl. silnice 13 88685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7476
ostat.pl. zeleň 28 416723
Celkem KN 1077 8923268
Par. DKM 1077 8923268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 277
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 16
obč.z. byt 8
Celkem JED 60
LV 387
spoluvlastník 613

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2010
DKM-KPÚ 24.06.2008 1:1000 30.07.2008 *) na části k.ú.
FÚO 1:2000 01.01.1971 29.09.2010 na části k.ú. - extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1970 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 11:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.