k.ú.: 617181 - Hostín u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531499 - Hostín NUTS5 CZ0206531499
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 2205461
zahrada 162 109097
ovoc. sad 5 13259
travní p. 36 126818
lesní poz 156 3470813
vodní pl. nádrž přírodní 1 461
vodní pl. zamokřená pl. 1 264
zast. pl. společný dvůr 1 190
zast. pl. 204 85880
ostat.pl. jiná plocha 51 49499
ostat.pl. manipulační pl. 14 5794
ostat.pl. neplodná půda 84 128121
ostat.pl. ostat.komunikace 72 122870
ostat.pl. silnice 5 27002
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4877
ostat.pl. zeleň 7 8069
Celkem KN 1014 6358475
Par. DKM 370 2880683
Par. KMD 644 3477792
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 203
LV 232
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
DKM-KPÚ 29.01.2009 1:1000 05.02.2009 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 26.11.2010 na části k.ú.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.07.2019 19:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.