k.ú.: 617181 - Hostín u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531499 - Hostín NUTS5 CZ0206531499
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 2205257
zahrada 161 108925
ovoc. sad 5 13259
travní p. 39 127039
lesní poz 156 3470813
vodní pl. nádrž přírodní 1 461
vodní pl. zamokřená pl. 1 264
zast. pl. společný dvůr 1 190
zast. pl. 205 86207
ostat.pl. jiná plocha 51 49576
ostat.pl. manipulační pl. 14 5794
ostat.pl. neplodná půda 84 128121
ostat.pl. ostat.komunikace 72 122621
ostat.pl. silnice 5 27002
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4877
ostat.pl. zeleň 7 8069
Celkem KN 1019 6358475
Par. DKM 372 2880683
Par. KMD 647 3477792
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 204
LV 233
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
DKM-KPÚ 29.01.2009 1:1000 05.02.2009 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 26.11.2010 na části k.ú.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 01.06.2020 18:33

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.