k.ú.: 617172 - Byšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534722 - Byšice NUTS5 CZ0206534722
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 668 7449959
zahrada 299 186507
ovoc. sad 9 37584
travní p. 45 96005
lesní poz les(ne hospodář) 2 626595
lesní poz 29 1106331
vodní pl. nádrž přírodní 1 807
vodní pl. nádrž umělá 3 5167
vodní pl. rybník 2 39431
vodní pl. tok přirozený 17 50547
vodní pl. tok umělý 5 1988
vodní pl. zamokřená pl. 7 19725
zast. pl. společný dvůr 12 1724
zast. pl. zbořeniště 12 2697
zast. pl. 623 223638
ostat.pl. dráha 23 75479
ostat.pl. jiná plocha 174 308746
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1476
ostat.pl. manipulační pl. 45 93397
ostat.pl. neplodná půda 59 78684
ostat.pl. ostat.komunikace 176 248618
ostat.pl. pohřeb. 2 4742
ostat.pl. silnice 23 135760
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 25747
ostat.pl. zeleň 16 24415
Celkem KN 2258 10845769
Par. DKM 2258 10845769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 442
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 613
LV 748
spoluvlastník 1041

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.08.2010
DKM-KPÚ 26.03.2007 1:1000 03.04.2007 *) na části k.ú.
FÚO 1:2000 01.01.1971 27.08.2010 na části k.ú. - intravilán
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1970 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 22.08.2019 13:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.