k.ú.: 617156 - Bystřička I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541711 - Bystřička NUTS5 CZ0723541711
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 176221
zahrada 56 53746
ovoc. sad 4 15889
travní p. mez, stráň 3 17620
travní p. 278 889239
lesní poz 243 2643937
vodní pl. nádrž umělá 2 93621
vodní pl. tok přirozený 34 152510
vodní pl. zamokřená pl. 1 612
zast. pl. společný dvůr 3 1873
zast. pl. zbořeniště 6 197
zast. pl. 399 78545
ostat.pl. jiná plocha 100 64770
ostat.pl. manipulační pl. 35 29437
ostat.pl. neplodná půda 239 283012
ostat.pl. ostat.komunikace 102 74593
ostat.pl. silnice 56 62706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 82 61289
ostat.pl. zeleň 2 882
Celkem KN 1712 4700699
Par. DKM 867 1269055
Par. KMD 845 3431644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 48
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 209
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 3
Celkem BUD 391
LV 326
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.02.2009
KMD 1:1000 02.02.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1961 02.02.2009
S-SK ŠS 1:2880 1829 02.02.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.07.2020 20:24

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.