k.ú.: 617148 - Bystřička II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541711 - Bystřička NUTS5 CZ0723541711
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 392 646086
zahrada 250 152648
ovoc. sad 4 13517
travní p. 459 869622
lesní poz les s budovou 3 41
lesní poz 280 2359741
vodní pl. tok přirozený 59 101366
vodní pl. zamokřená pl. 2 2671
zast. pl. společný dvůr 11 5629
zast. pl. zbořeniště 24 2937
zast. pl. 534 96521
ostat.pl. dráha 16 80158
ostat.pl. jiná plocha 189 68954
ostat.pl. manipulační pl. 13 26457
ostat.pl. neplodná půda 365 230362
ostat.pl. ostat.komunikace 151 84757
ostat.pl. silnice 44 56007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9899
ostat.pl. zeleň 2 4064
Celkem KN 2802 4811437
Par. KMD 2802 4811437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 174
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 81
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 524
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 600
spoluvlastník 880

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 26.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.12.2019 03:01

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.