k.ú.: 617148 - Bystřička II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541711 - Bystřička NUTS5 CZ0723541711
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 643911
zahrada 266 157849
ovoc. sad 4 13517
travní p. 455 868548
lesní poz les s budovou 3 41
lesní poz 277 2357166
vodní pl. tok přirozený 58 101134
vodní pl. zamokřená pl. 2 2671
zast. pl. společný dvůr 11 5629
zast. pl. zbořeniště 19 2620
zast. pl. 531 95905
ostat.pl. dráha 15 78613
ostat.pl. jiná plocha 212 73537
ostat.pl. manipulační pl. 13 26457
ostat.pl. neplodná půda 356 228473
ostat.pl. ostat.komunikace 150 85491
ostat.pl. silnice 43 55911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9899
ostat.pl. zeleň 2 4064
Celkem KN 2807 4811436
Par. KMD 2807 4811436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 176
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 77
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 520
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 606
spoluvlastník 889

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 26.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 14.07.2020 08:25

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.