k.ú.: 617130 - Bystřice pod Lopeníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592111 - Bystřice pod Lopeníkem NUTS5 CZ0722592111
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1345 2324791
zahrada 468 298570
ovoc. sad 4 23615
travní p. 2459 4042307
lesní poz les(ne hospodář) 2 17485
lesní poz 259 5663668
vodní pl. nádrž umělá 1 76
vodní pl. tok přirozený 197 104338
vodní pl. tok umělý 20 8522
zast. pl. společný dvůr 3 300
zast. pl. zbořeniště 55 9792
zast. pl. 580 186574
ostat.pl. jiná plocha 521 246644
ostat.pl. manipulační pl. 4 776
ostat.pl. neplodná půda 60 81571
ostat.pl. ostat.komunikace 898 244201
ostat.pl. pohřeb. 4 5953
ostat.pl. silnice 16 137551
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 30387
ostat.pl. zeleň 1 273
Celkem KN 6911 13427394
Par. KMD 6911 13427394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 359
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 80
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 44
Celkem BUD 540
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 814
spoluvlastník 1701

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 05.12.2019 17:56

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.