k.ú.: 617121 - Rychlov u Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588393 - Bystřice pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588393
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 1125
orná půda 880 2250646
zahrada 579 322244
ovoc. sad 7 22994
travní p. 308 428261
lesní poz 390 1820155
vodní pl. nádrž umělá 8 4083
vodní pl. rybník 21 33015
vodní pl. tok přirozený 84 27069
vodní pl. zamokřená pl. 35 17741
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 8 1489
zast. pl. 477 113519
ostat.pl. foto. elektrárna 1 5501
ostat.pl. jiná plocha 109 32199
ostat.pl. manipulační pl. 20 21886
ostat.pl. neplodná půda 11 37114
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 65
ostat.pl. ostat.komunikace 362 123840
ostat.pl. silnice 113 49672
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3005
ostat.pl. zeleň 32 10774
Celkem KN 3449 5326520
Par. DKM 3449 5326520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 312
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 472
byt.z. byt 50
Celkem JED 50
LV 776
spoluvlastník 1153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.1999
ZMVM 1:2000 01.10.1987 18.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 06.12.2019 09:45

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.