k.ú.: 617113 - Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588393 - Bystřice pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588393
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 8 2937
orná půda 2130 3974536
zahrada školka 3 2175
zahrada 2224 1018251
ovoc. sad 74 281059
travní p. 390 348966
lesní poz 314 961699
vodní pl. nádrž umělá 4 12526
vodní pl. tok přirozený 198 66620
vodní pl. tok umělý 24 5490
vodní pl. zamokřená pl. 27 16104
zast. pl. společný dvůr 23 4658
zast. pl. zbořeniště 32 9608
zast. pl. 2959 660924
ostat.pl. dráha 62 103723
ostat.pl. jiná plocha 567 500615
ostat.pl. manipulační pl. 350 329117
ostat.pl. neplodná půda 127 66231
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1199
ostat.pl. ostat.komunikace 1164 501151
ostat.pl. pohřeb. 6 28341
ostat.pl. silnice 269 181136
ostat.pl. skládka 19 116315
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 66065
ostat.pl. zeleň 172 161200
Celkem KN 11193 9420646
Par. DKM 11193 9420646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 1122
č.p. byt.dům 78
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 73
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 29
č.p. rod.dům 257
č.p. tech.vyb 10
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 744
bez čp/če jiná st. 300
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 46
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 5
Celkem BUD 2870
byt.z. byt 1022
byt.z. garáž 39
byt.z. j.nebyt 13
obč.z. byt 108
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1197
LV 3756
spoluvlastník 6129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2005
ZMVM 1:2000 01.10.1987 19.12.2005 mimo zastavěné území obce
Ins. A 1:1000 01.01.1952 19.12.2005 zastavěná část obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.12.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 15.07.2020 04:39

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.