k.ú.: 617113 - Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588393 - Bystřice pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588393
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 8 2937
orná půda 2157 3985119
zahrada školka 3 2175
zahrada 2199 1015361
ovoc. sad 71 281090
travní p. 388 348212
lesní poz 312 961308
vodní pl. nádrž umělá 4 12526
vodní pl. tok přirozený 193 66620
vodní pl. tok umělý 24 5490
vodní pl. zamokřená pl. 27 16001
zast. pl. společný dvůr 25 4869
zast. pl. zbořeniště 33 10430
zast. pl. 2955 661251
ostat.pl. dráha 62 103723
ostat.pl. jiná plocha 559 498674
ostat.pl. manipulační pl. 349 328302
ostat.pl. neplodná půda 128 67063
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1199
ostat.pl. ostat.komunikace 1158 493379
ostat.pl. pohřeb. 6 28341
ostat.pl. silnice 266 183309
ostat.pl. skládka 19 116315
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 66066
ostat.pl. zeleň 170 161201
Celkem KN 11159 9420961
Par. DKM 11159 9420961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 1126
č.p. byt.dům 78
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 74
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 29
č.p. rod.dům 253
č.p. tech.vyb 10
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 745
bez čp/če jiná st. 296
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 46
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 5
Celkem BUD 2866
byt.z. byt 1022
byt.z. garáž 39
byt.z. j.nebyt 13
obč.z. byt 78
obč.z. garáž 8
Celkem JED 1160
LV 3752
spoluvlastník 6123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2005
ZMVM 1:2000 01.10.1987 19.12.2005 mimo zastavěné území obce
Ins. A 1:1000 01.01.1952 19.12.2005 zastavěná část obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.12.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 18:28

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.