k.ú.: 617105 - Starý Láz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 456475
zahrada 44 26553
travní p. mez, stráň 1 2089
travní p. 96 1116145
lesní poz 76 758831
vodní pl. nádrž umělá 1 105
vodní pl. tok přirozený 21 22377
vodní pl. zamokřená pl. 2 13137
zast. pl. společný dvůr 2 56
zast. pl. zbořeniště 2 1151
zast. pl. 22 13592
ostat.pl. dráha 1 24947
ostat.pl. jiná plocha 9 2713
ostat.pl. manipulační pl. 9 7378
ostat.pl. neplodná půda 41 67229
ostat.pl. ostat.komunikace 38 68898
ostat.pl. silnice 13 39618
Celkem KN 404 2621294
Par. DKM 224 1795279
Par. KMD 180 826015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 22
LV 63
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.03.2020 1:1000 23.03.2020 *)
KMD 1:1000 19.03.2015
S-SK GS 1:2880 1837 23.03.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.09.2020 16:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička