k.ú.: 617105 - Starý Láz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 596106
zahrada 44 27675
travní p. 98 971965
lesní poz 72 762412
vodní pl. nádrž umělá 1 105
vodní pl. rybník 2 1107
vodní pl. tok přirozený 20 11515
vodní pl. tok umělý 4 2739
vodní pl. zamokřená pl. 1 1590
vodní pl. 1 453
zast. pl. společný dvůr 2 56
zast. pl. zbořeniště 2 1151
zast. pl. 22 13577
ostat.pl. dráha 1 25795
ostat.pl. jiná plocha 13 10518
ostat.pl. manipulační pl. 9 7378
ostat.pl. neplodná půda 38 97071
ostat.pl. ostat.komunikace 30 44798
ostat.pl. silnice 26 48064
Celkem KN 437 2624075
PK 12 31009
GP 175 1066116
Celkem ZE 187 1097125
Par. KMD 251 977932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 22
LV 64
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 05:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.