k.ú.: 617091 - Petrovice nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 2131504
zahrada 75 77476
travní p. 275 1456631
lesní poz 23 423097
vodní pl. nádrž umělá 5 1813
vodní pl. rybník 2 1138
vodní pl. tok přirozený 51 49729
vodní pl. tok umělý 93 37226
vodní pl. zamokřená pl. 1 1351
zast. pl. zbořeniště 3 1468
zast. pl. 73 43155
ostat.pl. dráha 1 41191
ostat.pl. jiná plocha 29 15956
ostat.pl. manipulační pl. 13 11061
ostat.pl. neplodná půda 29 17404
ostat.pl. ostat.komunikace 54 50144
ostat.pl. silnice 19 63644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 293
Celkem KN 1028 4424281
Par. DKM 1028 4424281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 42
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 71
LV 147
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.1997
S-SK GS 1:2880 1837 04.06.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 20:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.