k.ú.: 617083 - Bystřice nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1821315
zahrada 154 97958
travní p. 145 1323486
vodní pl. nádrž umělá 2 7210
vodní pl. rybník 3 80098
vodní pl. tok přirozený 23 70890
vodní pl. tok umělý 16 29319
vodní pl. zamokřená pl. 3 769
zast. pl. společný dvůr 6 541
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 147 78096
ostat.pl. dráha 3 29290
ostat.pl. jiná plocha 58 59685
ostat.pl. manipulační pl. 16 21535
ostat.pl. neplodná půda 76 213457
ostat.pl. ostat.komunikace 80 115136
ostat.pl. silnice 34 75475
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13514
ostat.pl. zeleň 2 371
Celkem KN 909 4038155
Par. DKM 322 3544053
Par. KMD 587 494102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 80
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 142
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 4
Celkem JED 24
LV 303
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.04.2016 1:1000 07.04.2016 *)
KMD 1:1000 11.06.2014
DKM-KPÚ 18.11.2002 1:1000 06.01.2003 *) část extravilánu (v rámci KPÚ Hadrava)
S-SK GS 1:2880 1837 07.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.09.2020 06:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička