k.ú.: 616982 - Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 947743
zahrada 61 54372
travní p. 93 340276
lesní poz les s budovou 4 216
lesní poz 47 870167
vodní pl. nádrž umělá 6 3418
vodní pl. tok přirozený 1 92
vodní pl. tok umělý 4 17563
zast. pl. 102 29346
ostat.pl. jiná plocha 30 1575
ostat.pl. manipulační pl. 5 12435
ostat.pl. neplodná půda 12 7640
ostat.pl. ostat.komunikace 47 45275
ostat.pl. silnice 8 46538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22968
Celkem KN 472 2399624
Par. DKM 472 2399624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 18
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 40
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 105
LV 82
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.03.1997
THM-V 1:1000 01.01.1978 10.03.1997 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 15:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.