k.ú.: 616923 - Bystřice nad Olší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598062 - Bystřice NUTS5 CZ0802598062
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 30
orná půda školka 1 228
orná půda 2130 3534866
zahrada skleník-pařeniš. 2 92
zahrada 1566 1456716
travní p. 2298 3707728
lesní poz 1036 4695170
vodní pl. nádrž umělá 5 762
vodní pl. rybník 2 12373
vodní pl. tok přirozený 193 424379
vodní pl. tok umělý 16 3581
vodní pl. zamokřená pl. 35 35017
zast. pl. společný dvůr 45 21104
zast. pl. zbořeniště 24 4925
zast. pl. 2290 504514
ostat.pl. dráha 23 107570
ostat.pl. jiná plocha 475 209453
ostat.pl. manipulační pl. 73 111818
ostat.pl. neplodná půda 400 288419
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 93
ostat.pl. ostat.komunikace 1037 497871
ostat.pl. pohřeb. 6 16043
ostat.pl. silnice 146 399560
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 44579
ostat.pl. zeleň 18 17122
Celkem KN 11855 16094013
Par. DKM 11855 16094013
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 57
č.p. rod.dům 1408
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 31
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 214
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 317
rozestav. 7
Celkem BUD 2234
byt.z. byt 112
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 126
LV 2870
spoluvlastník 5380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1991 30.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991 reprodukce otisku mapy z r. 1914


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 21.05.2019 22:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.