k.ú.: 616923 - Bystřice nad Olší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598062 - Bystřice NUTS5 CZ0802598062
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 30
orná půda školka 1 228
orná půda 2132 3530950
zahrada skleník-pařeniš. 2 92
zahrada 1577 1454330
travní p. 2294 3701274
lesní poz 1042 4699694
vodní pl. nádrž umělá 5 762
vodní pl. rybník 2 12373
vodní pl. tok přirozený 189 404894
vodní pl. tok umělý 17 3581
vodní pl. zamokřená pl. 41 68057
zast. pl. společný dvůr 46 21104
zast. pl. zbořeniště 24 4925
zast. pl. 2305 506079
ostat.pl. dráha 22 107325
ostat.pl. jiná plocha 478 209960
ostat.pl. manipulační pl. 73 111818
ostat.pl. neplodná půda 391 278738
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 93
ostat.pl. ostat.komunikace 1042 503726
ostat.pl. pohřeb. 6 16043
ostat.pl. silnice 146 396233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 44579
ostat.pl. zeleň 18 17122
Celkem KN 11887 16094010
Par. DKM 11887 16094010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 18
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 58
č.p. rod.dům 1417
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 31
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 215
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 316
rozestav. 7
Celkem BUD 2248
byt.z. byt 88
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 126
LV 2869
spoluvlastník 5344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1991 30.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991 reprodukce otisku mapy z r. 1914


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 05.06.2020 14:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.