k.ú.: 616869 - Nesvačily u Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529451 - Bystřice NUTS5 CZ0201529451
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1040 5584939
zahrada 199 132635
ovoc. sad 7 10530
travní p. 247 482783
lesní poz 85 191116
vodní pl. nádrž přírodní 5 1998
vodní pl. rybník 12 207542
vodní pl. tok přirozený 11 2840
vodní pl. tok umělý 6 2416
zast. pl. společný dvůr 8 1866
zast. pl. zbořeniště 3 50
zast. pl. 254 144819
ostat.pl. jiná plocha 97 126847
ostat.pl. manipulační pl. 61 63897
ostat.pl. neplodná půda 39 18061
ostat.pl. ostat.komunikace 252 103552
ostat.pl. pohřeb. 1 1368
ostat.pl. silnice 15 104896
ostat.pl. skládka 1 459
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 499758
ostat.pl. zeleň 3 879
Celkem KN 2363 7683251
Par. KMD 2363 7683251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 79
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 33
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 33
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 247
LV 381
spoluvlastník 650

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2009
S-SK GS 1840 23.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 29.09.2020 15:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička