k.ú.: 616826 - Jírovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529451 - Bystřice NUTS5 CZ0201529451
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 744 3163069
zahrada 192 125209
ovoc. sad 20 42643
travní p. 432 812662
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 156 499747
vodní pl. nádrž přírodní 3 555
vodní pl. nádrž umělá 4 7700
vodní pl. rybník 2 16496
vodní pl. tok přirozený 37 26534
vodní pl. tok umělý 9 2625
vodní pl. zamokřená pl. 8 2421
zast. pl. společný dvůr 2 1395
zast. pl. zbořeniště 5 1193
zast. pl. 270 80765
ostat.pl. dráha 1 184
ostat.pl. jiná plocha 83 57840
ostat.pl. manipulační pl. 22 11170
ostat.pl. neplodná půda 61 23445
ostat.pl. ostat.komunikace 184 65828
ostat.pl. silnice 74 123937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 70389
ostat.pl. zeleň 11 2947
Celkem KN 2347 5138804
PK 2 19278
Celkem ZE 2 19278
Par. DKM 1 5332
Par. KMD 2346 5133472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 266
obč.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 14
LV 365
spoluvlastník 488

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2009
S-SK GS 1840 23.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 16.08.2022 05:26

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.