k.ú.: 616753 - Bystřec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579971 - Bystřec NUTS5 CZ0534579971
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1072 8585782
zahrada 597 485405
ovoc. sad 1 6115
travní p. 1453 3379181
lesní poz 1044 4108303
vodní pl. nádrž umělá 5 6791
vodní pl. rybník 3 7238
vodní pl. tok přirozený 45 43535
vodní pl. tok umělý 10 971
zast. pl. společný dvůr 1 196
zast. pl. zbořeniště 22 4910
zast. pl. 633 153891
ostat.pl. dobývací prost. 55 242378
ostat.pl. jiná plocha 569 449645
ostat.pl. manipulační pl. 42 51117
ostat.pl. neplodná půda 77 27320
ostat.pl. ostat.komunikace 593 551053
ostat.pl. pohřeb. 1 2640
ostat.pl. silnice 23 13963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 17514
ostat.pl. zeleň 22 4205
Celkem KN 6279 18142153
Par. KMD 6279 18142153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 161
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 243
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 52
rozestav. 4
Celkem BUD 574
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 642
spoluvlastník 841

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 20:00

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.