k.ú.: 616648 - Bystré v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576166 - Bystré NUTS5 CZ0524576166
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 783343
zahrada 135 119640
travní p. 321 1020499
lesní poz 179 1025318
vodní pl. nádrž přírodní 3 4472
vodní pl. nádrž umělá 5 6711
vodní pl. tok přirozený 17 11442
vodní pl. zamokřená pl. 1 845
zast. pl. společný dvůr 1 62
zast. pl. zbořeniště 5 518
zast. pl. 190 74512
ostat.pl. jiná plocha 42 15989
ostat.pl. manipulační pl. 9 8999
ostat.pl. neplodná půda 79 63589
ostat.pl. ostat.komunikace 132 93401
ostat.pl. pohřeb. 1 1572
ostat.pl. silnice 6 37121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16734
ostat.pl. zeleň 5 1566
Celkem KN 1325 3286333
Par. KMD 1325 3286333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 182
byt.z. byt 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 277
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK GS 1:2880 1840 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 29.09.2020 16:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička