k.ú.: 616591 - Bynina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 1146220
zahrada 267 266855
ovoc. sad 2 7709
travní p. 102 183142
lesní poz ostat.komunikace 1 374
lesní poz 137 1534364
vodní pl. tok přirozený 11 13243
zast. pl. zbořeniště 3 556
zast. pl. 356 95560
ostat.pl. dráha 1 28196
ostat.pl. jiná plocha 77 50311
ostat.pl. manipulační pl. 58 193599
ostat.pl. neplodná půda 74 76102
ostat.pl. ostat.komunikace 113 90157
ostat.pl. silnice 21 48316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6614
ostat.pl. zeleň 2 2999
Celkem KN 1383 3744317
Par. KMD 1383 3744317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 189
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 347
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 386
spoluvlastník 538

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2016
KM-D 1:2000 23.12.2003 03.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 23.12.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 18:02

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.