k.ú.: 616591 - Bynina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 1146181
zahrada 269 266673
ovoc. sad 2 7709
travní p. 102 183003
lesní poz ostat.komunikace 1 374
lesní poz 137 1534364
vodní pl. tok přirozený 11 13243
zast. pl. zbořeniště 3 556
zast. pl. 358 96046
ostat.pl. dráha 1 28196
ostat.pl. jiná plocha 81 50702
ostat.pl. manipulační pl. 58 193004
ostat.pl. neplodná půda 74 76102
ostat.pl. ostat.komunikace 113 90157
ostat.pl. silnice 21 48316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6614
ostat.pl. zeleň 2 2999
Celkem KN 1391 3744239
Par. KMD 1391 3744239
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 190
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 348
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 389
spoluvlastník 544

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2016
KM-D 1:2000 23.12.2003 03.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 23.12.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 15.07.2020 04:02

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.