k.ú.: 616583 - Lány u Bylan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 504807 - Lány NUTS5 CZ0531504807
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 388 3978574
zahrada 163 105857
ovoc. sad 11 39909
travní p. 80 134783
vodní pl. nádrž přírodní 11 15323
vodní pl. nádrž umělá 4 2099
vodní pl. tok přirozený 57 31920
vodní pl. zamokřená pl. 7 6219
zast. pl. společný dvůr 4 1070
zast. pl. zbořeniště 2 523
zast. pl. 177 94109
ostat.pl. jiná plocha 58 31988
ostat.pl. manipulační pl. 37 53920
ostat.pl. neplodná půda 11 6818
ostat.pl. ostat.komunikace 45 40880
ostat.pl. silnice 26 93418
ostat.pl. zeleň 1 38
Celkem KN 1082 4637448
Par. DKM 1082 4637448
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 82
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 161
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 246
spoluvlastník 392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 10.11.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.07.2019 15:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.