k.ú.: 616583 - Lány u Bylan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 504807 - Lány NUTS5 CZ0531504807
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 393 3978574
zahrada 167 104068
ovoc. sad 12 39910
travní p. 84 137278
vodní pl. nádrž přírodní 11 15323
vodní pl. nádrž umělá 4 2099
vodní pl. tok přirozený 57 31920
vodní pl. zamokřená pl. 7 6219
zast. pl. společný dvůr 4 1070
zast. pl. zbořeniště 2 523
zast. pl. 181 94413
ostat.pl. jiná plocha 58 31988
ostat.pl. manipulační pl. 35 52911
ostat.pl. neplodná půda 11 6818
ostat.pl. ostat.komunikace 45 40880
ostat.pl. silnice 26 93418
ostat.pl. zeleň 1 38
Celkem KN 1098 4637450
Par. DKM 1098 4637450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 86
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 165
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 248
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 10.11.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 02:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.