k.ú.: 616567 - Bylany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571245 - Bylany NUTS5 CZ0531571245
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 364 3087608
zahrada 158 75812
ovoc. sad 4 9109
travní p. 102 123584
lesní poz 1 4582
vodní pl. nádrž přírodní 4 937
vodní pl. tok přirozený 96 23686
zast. pl. společný dvůr 2 299
zast. pl. zbořeniště 1 282
zast. pl. 252 89391
ostat.pl. dráha 9 31026
ostat.pl. jiná plocha 74 40655
ostat.pl. manipulační pl. 48 67000
ostat.pl. neplodná půda 27 13712
ostat.pl. ostat.komunikace 84 40917
ostat.pl. pohřeb. 1 388
ostat.pl. silnice 18 63493
ostat.pl. zeleň 5 5869
Celkem KN 1250 3678350
Par. DKM 1250 3678350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 111
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 230
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 346
spoluvlastník 521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 26.05.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.07.2019 05:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.