k.ú.: 616508 - Býkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 569607 - Býkov-Láryšov NUTS5 CZ0801569607
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 1502329
zahrada 200 136986
ovoc. sad 2 5711
travní p. 120 1999097
lesní poz les(ne hospodář) 2 2248661
lesní poz 54 2562741
vodní pl. nádrž umělá 2 6276
vodní pl. tok přirozený 12 45869
vodní pl. tok umělý 3 8184
vodní pl. zamokřená pl. 4 18845
zast. pl. společný dvůr 1 407
zast. pl. zbořeniště 8 1975
zast. pl. 139 49816
ostat.pl. jiná plocha 50 55914
ostat.pl. manipulační pl. 8 7868
ostat.pl. neplodná půda 45 55434
ostat.pl. ostat.komunikace 62 137831
ostat.pl. pohřeb. 2 951
ostat.pl. silnice 8 75305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7607
ostat.pl. zeleň 63 188130
Celkem KN 826 9115937
Par. DKM 399 8863892
Par. KMD 427 252045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 4
Celkem BUD 137
LV 135
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.06.2018
KMD 1:1000 21.11.2012
KM-D 1:2000 01.11.1999 21.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 27.09.2020 07:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička