k.ú.: 616478 - Daminěves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534731 - Cítov NUTS5 CZ0206534731
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2709304
zahrada 14 10073
ovoc. sad 9 282930
travní p. 9 26354
lesní poz 8 19180
vodní pl. tok umělý 4 8581
vodní pl. zamokřená pl. 1 1080
zast. pl. společný dvůr 3 52
zast. pl. zbořeniště 1 78
zast. pl. 40 33618
ostat.pl. jiná plocha 23 53440
ostat.pl. manipulační pl. 5 10402
ostat.pl. neplodná půda 6 4685
ostat.pl. ostat.komunikace 31 57746
ostat.pl. silnice 3 24698
ostat.pl. zeleň 2 5444
Celkem KN 278 3247665
Par. DKM 278 3247665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 40
LV 95
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2007
DKM-KPÚ 22.11.2002 1:1000 15.01.2003 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 04.06.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.05.2019 23:05

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.