k.ú.: 616443 - Býchory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533238 - Býchory NUTS5 CZ0204533238
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 427 2624378
zahrada 222 136948
ovoc. sad 12 32118
travní p. 62 37941
lesní poz les s budovou 1 95
lesní poz 84 3132856
vodní pl. nádrž umělá 1 2324
vodní pl. rybník 2 6898
vodní pl. tok přirozený 22 41061
vodní pl. zamokřená pl. 5 5532
zast. pl. společný dvůr 10 914
zast. pl. zbořeniště 1 146
zast. pl. 314 120525
ostat.pl. dráha 1 70
ostat.pl. jiná plocha 44 36150
ostat.pl. manipulační pl. 10 38253
ostat.pl. neplodná půda 3 6068
ostat.pl. ostat.komunikace 87 131832
ostat.pl. pohřeb. 2 2868
ostat.pl. silnice 11 62381
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 35323
ostat.pl. zeleň 5 61262
Celkem KN 1330 6515943
Par. KMD 1330 6515943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 164
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 313
byt.z. byt 17
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 19
LV 414
spoluvlastník 667

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 01.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 23.09.2020 15:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička