k.ú.: 616401 - Buzice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 529966 - Buzice NUTS5 CZ0316529966
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 656 3576830
zahrada 82 59865
travní p. 356 1410962
lesní poz 47 2171232
vodní pl. nádrž umělá 53 116415
vodní pl. rybník 2 226179
vodní pl. tok přirozený 58 124971
vodní pl. tok umělý 50 31522
vodní pl. zamokřená pl. 6 8224
zast. pl. společný dvůr 2 1786
zast. pl. 174 92612
ostat.pl. jiná plocha 52 104489
ostat.pl. manipulační pl. 21 38443
ostat.pl. neplodná půda 115 232716
ostat.pl. ostat.komunikace 108 168341
ostat.pl. pohřeb. 1 82
ostat.pl. silnice 2 20507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3134
Celkem KN 1786 8388310
Par. DKM 17 37677
Par. KMD 1769 8350633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 166
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 314
spoluvlastník 688

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.12.2014
KMD 1:1000 28.05.2014
S-SK GS 1:2880 1837 18.12.2014 zůstává pouze část k.ú. (s KPÚ Vahlovice)


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.09.2020 15:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička